Relacje Inwestorskie

Informacje finansowe

Wybrane dane finansowe
Przychody ze sprzedaży 231 773 213 696 175 185 145 517 131 783
Wynik brutto na sprzedaży 126 323 117 191 105 380 81 683 69 220
Wynik na działalności operacyjnej (EBIT) 21 581 31 286 29 700 17 355 8 466
Zysk (strata) brutto 38 639 30 785 32 260 17 764 8 233
Zysk (strata) netto 35 815 46 307 30 359 17 408 8 233
Aktywa razem 231 679 194 965 139 369 103 614 107 986
Zobowiązania długoterminowe 0,0 0 0,0 0,0 1 049
Zobowiązania krótkoterminowe 42 800 29 197 19 909 14 512 35 476
Kapitał własny (aktywa netto) 188 879 165 767 119 460 89 101 71 462
Kapitał zakładowy 3 056 3 056 3 056 3 056 3 101
Liczba akcji / udziałów (szt.) 30 563 089 30 563 089 30 563 089 30 563 089 31 010 073

dane za lata 2009-2012 dotyczą sprawozdań jednostkowych MONNARI TRADE S.A.

aktualne notowania

23.05.2018, 17:00
Cena [PLN] 7.27
Zmiana [PLN] 0,08
Zmiana [%] 1,11
Kurs otw. [PLN] 7,250
Kurs maks. [PLN] 7,540
Kurs min. [PLN] 7,040
Wolumen 38

raporty

kontakt do biura
relacji inwestorskich


  • Anna Augustyniak
  • T: 664 360 871